Vlees- en visverwerkende industrie

Het behoeft nauwelijks toelichting dat in de vlees‐ en visverwerkende industrie hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne. En dan vooral in productie‐, verwerking‐ en andere ruimtes waar onverpakt voedsel wordt behandeld, verwerkt en verpakt. Het zorgen voor voedselveiligheid in deze ruimtes is een absolute must. Dat betekent hoge eisen aan een voedselveilige en veterinaire afwerking van deze ruimtes, zodanig dat er optimaal kan worden schoongemaakt en dat vuil zich nergens kan ophopen of hechten. Wij hebben veel ervaring in de afwerking van ruimtes geschikt voor de vlees‐ en visverwerkende industrie. Onder deze noemer vallen uiteraard ook Kalver‐ en runderslachterijen, Pluimveeslachterijen en Varkensslachterijen.